Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, chiều ngày 13/10/2021, khối 5 đã tiến hành sinh hoạt chuyên môn tổ khối.